Reglementari nationale

LEGISLATIA REFERITOARE LA EXPUNEREA POPULATIEI LA CAMPURILE ELECTROMAGNETICE

ICNIRP (Comisia Internationala pentru Protectie Impotriva Radiatiilor Neionizante) Pe baza analizei atente a literaturii stiintifice privind efectele asociate campurilor electromagnetice, ICNIRP a recomandat limite de expunere la campurile electromagnetice in vederea asigurarii protectiei sanatatii populatiei. În elaborarea acestor recomandări, ICNIRP a determinat limitele de expunere după care le-a micșorat cu un factor de siguranță de 50 (adică limitele adoptate sunt de 50 de ori mai mici decât cele considerate ca limită de sigurantă). Normele ICNIRP au fost adoptate si aplicate în majoritatea statelor lumii precum Franta, Elvetia Marea Britanie, Australia, Cehia, Slovacia, Cipru, Danemarca, Suedia, Finlanda, Slovacia, Letonia, Estonia, Olanda, Ungaria, Romania, Polonia etc.

ICNIRP este o organizatie internationala, stiintifica, non-profit, alcatuita din experti independenti in domeniul campurilor electromagnetice neionizante, recunoscuta de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, Organizatia Mondiala a Muncii, Comisia Uniunii Europene, Comisia Internationala de Sanatate Ocupationala, Asociatia Internationala de Protectie fata de Radiatie etc.

Reglementari in Uniunea Europeana

La nivelul Uniunii Europene, expunerea populatiei la campurile electromagnetice (0 Hz la 300 Hz) este reglementata prin Recomandarea Consiliului Europei nr. 519/1999, care contine prevederi referitoare la limitarea expunerii populatiei la campuri electromagnetice prin preluarea reglementarilor ICNIRP din 1998. Recomandarea Consiliului Europei se refera la valorile masurabile si calculabile ale campului electromagnetic si nu prevad limitări de distanta in ceea ce priveste amplasarea antenelor de telefonie mobila.

Legislatia din Romania

În România nivelurile maxime admisibile de expunere la undele (câmpurile) electromagnetice a populaţiei generale (expunere neprofesională) sunt stipulate în Normele de reglementare a nivelurilor de referinţă admisibile de expunere a populaţiei generale la câmpurile electromagnetice cu frecvenţele de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1193 din 29.09.2006 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 895 din 3.11.2006. Aceste norme asigură maximă protecţie la expunerea la câmpurilor electromagnetice. În calitatea sa de autoritate aflată în slujba cetăţeanului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei veghează la implementarea şi respectarea acestei legislaţii. Scopul acestei legislaţii este de a proteja populaţia fata de posibilele riscuri asociate cu expunerea la campurile electromagnetice.